Onze activiteiten

Stichting Ondersteuning Taalonderwijs Ontwikkelingslanden verstrekt financiële steun aan andere charitatieve instellingen en projecten die specifiek gericht zijn op het ontwikkelen en verstrekken van taalonderwijs aan kinderen van achtergestelde groeperingen in ontwikkelingslanden. Wij hebben reeds diverse projecten gesteund, zoals Grackle en Nicotopia. Ook in de toekomst zullen wij actief blijven als steunfonds voor projecten die taalonderwijs aan deze kinderen stimuleren. Voorbeelden van activiteiten kunt u hieronder vinden.

Ondersteuning ChildTuition

De afgelopen jaren hebben wij Stichting Childtuition financieel gesteund om hen in staat te stellen om diverse computergames te creëren om achtergestelde kinderen in ontwikkelingslanden spelenderwijs de Engelse taal te leren.

Grackle

Onze ondersteuning aan Stichting ChildTuition heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van het gratis en op DVD uitgebrachte lesprogramma Grackle om achtergestelde kinderen in ontwikkelingslanden - voornamelijk India - spelenderwijs Engels te leren.

Nicotopia

Onze steun aan Stichting ChildTuition heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van de interactieve & educatieve speelplaats Nicotopia om peuters in de leeftijd van 2 tot 6 jaar basiskennis van de Engelse taal te laten opdoen d.m.v. beweging, spel en het stimuleren van de zintuigen.

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Onze stichting heeft als officiële doelstelling het financieel ondersteunen van (andere) charitatieve instellingen (ANBI's) die gericht zijn op het ontwikkelen en verstrekken van taalonderwijs aan kinderen van achtergestelde groeperingen in ontwikkelingslanden. Daarnaast is onze stichting gericht op alle zaken die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Raadpleeg ons beleidsplan of onze statuten voor meer informatie.

Het bestuur

Het bestuur van St. Ondersteuning Taalonderwijs Ontwikkelingslanden wordt gevormd door:
Dr. N. Nobel
Dr. N. Nobel
Voorzitter
Mr. P.T.M. van den Oord
Mr. P.T.M. van den Oord
Bestuurslid
Mr. M.P. Bongard
Mr. M.P. Bongard
Bestuurslid

Wij zijn een goed doel (ANBI). Wilt u ook aan ons doneren of schenken?